VISIE

Doelmatige beveiliging vereist een grondig inzicht in de beveiligingsvraagstukken en daarom een brede kennis van multidisciplinaire beveiligingsaspecten. Vitaen levert oplossingen voor beveiligingsvraagstukken omtrent criminaliteitspreventie en geweldsbeheersing. Hierbij is uw vrijheid, uw privacy en uw leef- en/of werkgenot ons uitgangspunt.

Vitaen heeft jarenlange expertise op het gebied van complexe beveiligingsvraagstukken in de particuliere sector en op de zakelijke markt. Wij menen dat door de voortschrijdende criminaliteit en de alsmaar veranderende aanvalsmethoden de huidige visie op veiligheid anders moet en kan.
Zo is IT-beveiliging onlosmakelijk verbonden met fysieke beveiliging en is basiskennis van de digitale risico’s cruciaal voor uw veiligheid.
Niet zelden doet de industrie een appèl op uw angst-emotie om de verkoop te bevorderen. Vitaen rekent af met de te dure, onbegrijpelijke en onvolledige beveiligingsoplossingen. Bij Vitaen komt de opdrachtgever op de eerste plaats. Wij willen weten wat u beweegt en wat u wil beschermen. Daarom maken we graag kennis om uw persoonlijke situatie grondig in kaart te brengen. Wij willen u veiligheid bieden, maar wel gebaseerd op reële risico’s.

Als u van mening bent dat goed beveiligen meer inhoudt, dan alleen het aanschaffen van dure producten en dat een goed beveiligingsniveau met name wordt bepaald door de juiste afstemming van alle beveiligingsdisciplines, dan heeft Vitaen, door onze multidisciplinaire kennis, een toegevoegde waarde voor u.

U kunt profijt hebben van onze onafhankelijkheid, marktkennis en ons scherp analytisch vermogen. Kort samengevat: onafhankelijk, persoonlijk en professioneel.

HISTORY

Na jarenlange expertise al beveiligingsconsultant voor grote bedrijven en vermogende families, startte Tim Gerding het bedrijf Vitaen in 2014. Vitaen vestigde zich in 2015 op de Raamweg 7 te Den Haag en werkte de eerste jaren voornamelijk op het gebied van (onafhankelijke) Security Consultancy, voor zowel de private als de publieke sector.

Na verloop van tijd werd het dienstenpakket steeds breder. Fysieke security en digitale security kunnen niet zonder elkaar, dus Vitaen manifesteerde zich als een autoriteit op het gebied van cyber security en risk management (Link refs.)