FAMILY SECURITY

Het beveiligen van particulieren vergt een ander inzicht en een andere aanpak. Het woongenot en de veiligheidsbeleving dienen voorop te staan. Beveiligingsmaatregelen werpen nu eenmaal barrières op en zijn daarom vaak een belasting van uw levenscomfort. De traditionele beveiligingsmaatregelen worden zelfs als zeer onesthetisch beoordeeld en zijn daarom niet meer van deze tijd. Daarom is het van belang dat deze enerzijds zeer efficiënt, en anderzijds zo onzichtbaar mogelijk zijn. De keuze van technische en bouwkundige beveiligingsmaatregelen, maar ook de aandacht en het gevoel voor esthetiek, is daarom van cruciaal belang.

Het behoeden van een persoonlijke levenssfeer en het bewaken van de broodnodige privacy, is daarbij een vereiste. Met onze ervaring kunnen wij ervoor zorgen dat eventuele hinder die beveiligingsmaatregelen met zich mee kunnen brengen tot een absoluut minimum beperkt wordt.

Onze dienstverlening is altijd maatwerk. Vitaen denkt met u mee bij het ontwerpen en uitvoeren van een beveiligingsplan. Desgewenst voeren wij de regie en houden toezicht op de implementatie van alle beveiligingsmaatregelen.

FAMILY SECURITY EXPERT

Uw familie en uw succes veiligstellen; ook daar kan Vitaen u bij helpen. U beschikt over één vertrouwde adviseur voor al uw beveiligingsdiensten. Deze adviseur is 24/7 stand-by en tot uw beschikking. Hij helpt u om uw dierbaren en uw eigendommen te beschermen.

Onze expert wordt ingezet bij particulieren, en bij de ondersteuning van ‘Family offices’. Families die graag persoonlijk en specifiek beveiligingsadvies willen, maar niet met diverse verschillende bedrijven te maken willen hebben. Naast het advies, verzorgt de Home Security Expert ook voor de bijbehorende administratieve lasten. U hoeft zich niet te bekommeren om het aansturen van diverse installateurs en leveranciers. Met een ‘beschikbaarheidsabonnement’ bent u verzekerd van het kritisch analytisch toezicht en de hulpvaardigheid van Vitaen. Een korte uiteenzetting van de mogelijkheden binnen onze Family Security dienstverlening: 

ONTWERP > UITVOERING > OPLEVERING

Ontwerp

In de ontwerpfase is het van belang dat we uw risico- en dreigingsbeeld vaststellen. Op basis daarvan bepalen we met u uw beveiligingsambitie. Dit resulteert in het beveiligingsniveau waaraan wij alle beveiligingsmaatregelen zullen relateren.
Daarna is er de budgetbepaling en het opstellen van Plan Van Eisen (PVE) met daarin het detectie- en cameraplan. Ook houden we rekening met de eisen die uw verzekering oplegt. Desgewenst kunnen we ook normatieve verwijzingen opnemen in het PVE.

Uitvoering

Met de Home Security Expert beschikt u over een vertrouwde adviseur voor al uw beveiligingsdiensten. Deze adviseur is 24/7 stand-by en tot uw beschikking. Hij helpt u om uw dierbaren en uw eigendommen te beschermen.
Onze expert wordt ingezet bij particulieren, en bij de ondersteuning van ‘Family offices’. Families die graag persoonlijk en specifiek beveiligingsadvies willen, maar niet met diverse verschillende bedrijven te maken willen hebben.

Oplevering

In de opleverfase beoordeelt Vitaen in welke mate de uitvoerders de gestelde eisen hebben uitgevoerd en toegepast. Het juist monteren van beveiligingsmaatregelen is immers essentieel voor een goede weerstand en werking.

HEEFT U VRAGEN?

Bel mij

CLIENT TESTIMONIALS

“Bij de productie van voedsel komen enorm veel zaken kijken. Los van behaalde certificaten en eisen omtrent hygiëne is veiligheid één van de primaire doelstellingen. Door een 0-meting op fysiek gebied heeft Vitaen ons geholpen om die veiligheid extra te waarborgen. Na zorgvuldig advies is het beleid omtrent onze veiligheidsmaatregelen verscherpt.”

Bel GroepCompany

“Vitaen heeft ons geholpen met het waarborgen van ons netwerk. Door een security scan werd ons volledige netwerk aan de binnen- en buitenkant getoetst op zwakheden. Het uitvoerige rapportage dat naderhand werd gepresenteerd heeft ons enorm geholpen met de handhaving van onze primaire doelstellingen. Wij hebben in elk geval geleerd: cybersecurity moet niet worden onderschat.”

INSHAREDCompany

OUR REFERENCES